Business Model Management

Met Business Model management vernieuwt u uw businessmodel en implementeert u deze effectief in uw organisatie. Hiermee kunt u kansen benutten, reageren op een veranderende omgeving en meer klantwaarde leveren.

 

Waarom uw businessconcept veranderen? 

U moet overeind blijven in de snel veranderende wereld met nieuwe technologie, veranderende wetgeving en flinke concurrentie. Daarom kan het nodig zijn om uw strategie aan te passen, of om zelfs uw businessconcept te veranderen. Dit vraagt erom te kijken buiten bestaande paradigma’'s, en om uw organisatie te veranderen naar de nieuwe realiteit.

Business Model Innovatie: ontdek nieuwe businessmodellen 

Business Model Innovatie is in opkomst als een gestructureerde aanpak voor de ontwikkeling van nieuwe strategieën en businessmodellen. Businessmodellen geven weer hoe uw organisatie waarde creëert, deze waarde vastlegt en levert aan klanten. Business Model Innovatie gaat dus over het vinden van nieuwe, veelbelovende manieren om uw klantwaarde te vergroten! Hiermee kunt u de concurrentie voorblijven en een solide basis voor groei realiseren.

Over Business Model Management

BiZZdesign biedt een unieke combinatie van Business Model Innovatie en organisatieverandering. Wij noemen dit Business Model Management: een gestructureerde en vooral ook creatieve aanpak om de kloof tussen bedrijfsstrategie en implementatie te overbruggen. BiZZdesign biedt geïntegreerde oplossingen voor Business Model Management, bestaande uit consultancy, tools en training.

Voordelen 

  • Waarborg continuïteit: stem uw businessmodel af op veranderende klantwensen en marktomstandigheden, om concurrentie voor te blijven en een solide basis voor toekomstige groei te leggen.
  • Innoveer uw businessmodel: ontdek nieuwe businessmodellen en speel beter in op nieuwe kansen en productinnovaties.
  • Vergroot uw klantwaarde: breid waardeproposities uit en (her-) structureer de totale waardeketen.
  • Creatief denken: breek met bestaande paradigma'’s en kies voor meer creativiteit en ondernemerschap, geinspireerd door best practices.
  • Sla een brug tussen business en IT: business modellen zijn abstract genoeg voor strategen en gedetailleerd genoeg voor proces- en IT-support.
  • Implementeer strategie: vertaal businessmodellen in succesvolle uitvoering, bepaal de impact of change en stuur verandering.
  • Geschikt voor iedere organisatie: toepasbaar op zowel profit als non-profit organisaties, afdelingen en projecten.


Businessmodellen voor non-profit organisaties

Naast commerciële organisaties leent Business Model Management zich uitstekend voor de overheid en andere non-profit organisaties. Business Model Management wordt gebruikt door management om hun bedrijfsstrategie te beschrijven, te classificeren en te verbeteren. Bovendien wordt de aanpak niet alleen op enterprise-niveau gebruikt, maar ook toegepast door afdelingsmanagers. Het helpt hen om te focussen op sterke punten, zwakke punten aan te pakken, vast te stellen waar waarde voor (interne) klanten kan worden vergroot en mogelijkheden voor toekomstige ontwikkelingen te onderzoeken.

Het Business Model Canvas®

Het Business Model Canvas®, oorspronkelijk ontwikkeld door Alexander Osterwalder, staat centraal bij Business Model Management. U kunt meerdere alternatieve businessmodellen ontwerpen en stresstesten uitvoeren om deze businessmodellen te toetsen op levensvatbaarheid en duurzaamheid in diverse scenario'’s. Tijdens de roadmappingfase plant u de implementatie van het businessmodel in uw organisatie.

 

Meer informatie over Consultancy voor BMM >>
Wilt u een BMM-training volgen? Bekijk de beschikbare trainingen voor BMM >>