Enterprise Architectuur Management voor sterke organisaties

Enterprise Architectuur (EA) is een gestructureerde aanpak om uw organisatie te innoveren, business en IT te verbinden en om wendbaarder te worden. U heeft meer inzicht en reduceert IT-risico’'s en –kosten.

Drijvende kracht achter verandering en innovatie

De meeste organisaties ontbreekt het aan flexibiliteit om geplande veranderingen of innovatie goed ten uitvoer te brengen. Proces- en IT-landschappen zijn rigide en complex en inzicht in de organisatiestructuur is beperkt. Dit maakt het moeilijk om kosten terug te brengen, of om op gestructureerde en beheerste wijze investeringsbeslissingen te nemen en IT, risico’'s en compliantie te managen. Daarbij verloopt de communicatie met én tussen stakeholders vaak moeizaam.

Waarom Enterprise Architectuur?

Om verandering en innovatie te kunnen ondersteunen, heeft u een gestructureerde aanpak nodig, ondersteund met een duidelijke taal en efficiënte tools. Enterprise Architectuur helpt om strategisch inzicht in uw organisatie te krijgen en de verschillende business en IT-domeinen met onderlinge relaties vast te leggen. U kunt impact of change-analyses maken en EA bevordert duidelijke communicatie met betrokken stakeholders en tussen verschillende afdelingen.

Voordelen

Enterprise Architectuur biedt u de volgende voordelen: Innovatie van uw organisatie, kwaliteitsverbetering, kostenreductie en betere wendbaarheid;

  • Betere afstemming tussen bedrijfsstrategie en IT;
  • Strategisch inzicht in uw organisatie en haar afhankelijkheden;
  • Gestructureerd plannen van transformaties met impact-of-change analyse;
  • Vergroot support van stakeholders door duidelijke communicatie;
  • Verbeter IT management door complexiteit terug te dringen.

Enterprise Architectuur Management door BiZZdesign

Enterprise Architectuur Management is een uitgebreide, geïntegreerde en flexibele benadering voor enterprise-architectuur door BiZZdesign. Het bestaat uit:

  • Gestructureerde methoden voor implementatie en gebruik van EA, bijvoorbeeld TOGAF
  • Consistente modelleertaal voor wederzijds begrip en duidelijke communicatie tussen betrokken stakeholders, bijvoorbeeld ArchiMate
  • Effectieve toolondersteuning voor het efficiënt en duidelijk modelleren, analyseren en visualiseren van architecturen, zoals BiZZdesign Architect
  • Consultancy en training

Meer informatie over Consultancy voor EAM >>

Lees meer over de modelleertaal ArchiMate® en het framework TOGAF® van The Open Group.